Vuosikokous 8.3.2018

Käyttäjän Janne kuva

Terve,

vuosikokous pidetään 8.3.-18 klo 18.00. Paikka Medicin Man, Hyvinkää.

Käsiteltävät aiheet:

Aiheina ovat vuosikokouksessa sääntöjen mukaiset asiat:

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
- valitaan pöytäkirjan tarkastajat,
- esitetään hallituksen laatima vuosikertomus kerhon toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta,
- esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto,
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuorossa olevien tai eronneiden hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet, jolloin eronneiden tilalle valitaan ainoastaan eronneiden jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
- valitaan kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä,
- valitaan tarpeelliset jaostot,
- valitaan kerhon edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin,
- valitaan jäsenehdokas liittohallitukseen,
- käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
- määrätään kannatusjäsenmaksun sekä liittymis- ja vuosimaksujen suuruudet,
- päätetään kunniajäsenten kutsumisesta kerhoon ja tehdään ehdotukset liittoon kutsuttavista kunniajäsenistä,
- hallitus tiedottaa kokoukselle liitolle tekemänsä ajaja - ja ansiomerkki sekä ansiolevyke ehdotukset.

Mikäli haluat muita asioita käsiteltäväksi, lähetä ne hallitukselle vähintäin 7 päivää ennen kokousta - hykoke@gmail.com

Tarjoillaan kahvia ja jälkkäriä

Terveisin,
Hallitus